Gasztro Szentes KftGasztro Szentes Kft

Adatkezelési nyilatkozat és felhasználási szabályzat

Ez a honlap a Gasztro-Szentes Kft.  (továbbiakban: Adatkezelő)

adószám: 14496871-2-42,

cégjegyzékszám: Cg.06-09-013119 ,

képviselő neve: Bányai Zsolt ügyvezető,

elérhetősége:06-30-390-87-10 – tulajdona.

Az adatkezelés célja, hogy az Ön adatait tároljuk és az Ön által megadott információk alapján, a
NeoMemory Kft. szolgáltatásairól, rendeléseivel összefüggő információkról tájékoztassuk.
A jelentkezési lap kitöltésével illetve cégünkhöz eljuttatott megrendelésével Ön elfogadja az alábbi adatkezelési és felhasználási feltételeket.
Kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy  adatai az „Adatkezelő” adatbázisába kerüljenek, és hogy azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül az
Adatkezelő szolgáltatásairól szóló tájékoztatók és elektronikus hírlevelek küldése céljából a jövőben felhasználhassa, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott feltételekkel- papíralapon és elektronikus úton- hírleveleket küldjön az Ön által megadott címre.
Ön hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő összegyűjtse és ezeket a szolgáltatás színvonalának  javítása érdekében felhasználja.
Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával történik.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő maga végzi.  Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja azon adatfeldolgozóként esetenként közreműködő harmadik személyek részére, akik az Adatkezelő számára olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével összefüggenek.
Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben szolgáltatásainkról tájékoztassuk, munkatársaink telefonon megkeressék, nevének és pontos címének megadásával az Adatkezelőtől írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból. A személyes adatai törlésén túl adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatainak helyesbítését. Jogainak bármely megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően bizalmasan kezeli.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetőleg kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat az Adatkezelő védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az összes adatot töröljük, amennyiben más személy nevével, e-mail címével vagy más személyes adatával visszaél. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- FOLYAMATBAN
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési és felhasználási szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Minden nap friss házias ízek, válogatott alapanyagokból.